Vårt hållbarhetsarbete

Inom Lotus Hotel Group har engagemanget för en bättre värld pågått under lång tid. Allt arbete inom våra verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, såväl dagligen som långsiktigt. Målsättningen är att vi ska ta vara och spara på jordens resurser.

Vi arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i nedanstående fyra delmål ur FN:s Globala mål – Agenda 2030. Dessa delmål har vi identifierat som de vi har möjlighet att påverka mest i vår organisation. Dels på plats men även genom vår kravställan på leverantörer och samarbetspartners.

Vi är ett företag med ca 500 anställda som består av människor med många olika nationaliteter, kön och funktionsvariationer. För oss är denna mångfald en styrka och en tillgång i vårt dagliga arbete.

Vatten och sanitet är en naturlig och stor del av vår verksamhet. Därför påminns vi om vikten av att tänka smart för att hushålla med de resurser vi har.

Vi verkar för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Vi står för lika lön för lika arbete, att främja sysselsättning för ungdomar, rättvisa arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Alla inköp skall ske medvetet med hänsyn till behov och hur råvaran är framtagen. Vi vill med detta säkerställa en hållbar konsumtion för våra gäster.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi vill med stolthet kunna säga att vi tar ansvar för att framtida generationer ska ha en sund planet att bo på. Därför har vi högt uppsatta mål gällande inköp, vattenförbrukning, energiförbrukning och avfall. Med mätningar årsvis och kvartalsvis strävar vi efter minskad åtgång av resurser.

En del av det vi gör


Arken Hotel & Art Garden Spa

Byggnad

Med modern teknik i våra byggnader styr vi energiförbrukningen på ett optimalt och resurssnålt sätt. Alla nyinstallationer ska vara energieffektiva och byggnationer skall utföras med högsta krav på miljöhänsyn. Vi arbetar bland annat med energiåtervinning från kylar, frysar och bassänger på våra spahotell.
Hållbar marmelad av frukt på arken hotell i göteborg

Krav & ekologiskt

Vi ställer krav på val av ekologiska, närproducerade och fairtrade-märkta produkter och råvaror i en hög utsträckning. Målet är att ständigt öka denna andel. Exempelvis är allt kaffe som vi serverar KRAV- och Fairtrade-märkt.
Vindkraft Lotus Hotel Group

Egna vindkraftverk

Våra hotell drivs av energi från våra egna vindkraftverk. Egen vindkraft på ca 9 Gwh ger grön energi som räcker för våra fyra hotell samt för våra anställdas bostäder.
Svanen certifiering

Svanen

Våra verksamheter är certifierade av Svanen. Märkningen tar ett helhetsgrepp och ställer bland annat krav på energiförbrukning, minskning av avfallsmängder, vattenförbrukning och kemikalier. Vårt spasortiment av förbruknings- och försäljningsmaterial är Svanenmärkt.
Elbil Stenhuset i Varberg

Fossilfri fordonsflotta

Vi har flertalet el- och hybridbilar som är förstahandsvalet vid resor, efter tåg, cykel och buss.

På våra hotell har vi även laddstationer för gäster som vill ladda sina elbilar.

Ekologisk bomull Lotus Hotel Group

Ekologisk bomull

Allt vårt linne och frotté på hotellen är av ekologisk bomull. Bättre för miljön och för de som jobbar på bomullsplantager, då de inte blir utsatta för kemikalier och bekämpningsmedel som kan vara skadliga för hälsan. 

Året som har gått i siffror*

Dessa siffror gäller för våra hotell Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers och Varbergs Stadshotell & Asia Spa tillsammans.

  • 12 % mindre vattenförbrukning än föregående år
  • 5 % mindre energiförbrukning än föregående år
  • 6,5 % mindre matavfall än föregående år
  • Tillsammans har vi återvunnit petflaskor och burkar för ca 50.000 kr. Panten har skänkts till Världsnaturfonden, Rädda haven och Loza Foundation.

* Avser perioden 2023.

Läs mer

Socialt ansvarstagande

Vår mångfald av nationaliteter, kön och funktionsvariationer är en styrka och en tillgång för oss. Genom våra värderingar och normer vill vi att alla alltid skall känna sig välkomna hos oss. Både som gäst och arbetssökande. Vi har även stor glädje i att vara delaktiga utanför vår egen verksamhet i det lokala sammanhang vi verkar i. Vi vill ta samhällsansvar och tror på devisen att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något.

En del av det vi gör


Personal på Hotel Eggers Foto: Oscar Mattsson

Jämlikhet & mångfald

Våra verksamheter ska hålla dörrar öppna för projekt och människor som bidrar
till ökad integration av bakgrunder såsom ålder, funktionsvariationer och nationaliteter. Varje medarbetare är en tillgång för företaget.
Gerd Hållbarhet & Miljö Lotus Hotel group

Hållbara upplevelser

Gerd Johansson är ansvarig för att intrycken våra gäster tar med sig efter en vistelse, även har lämnat så låga avtryck på miljön som möjligt. Hennes arbete sträcker sig över tre områden i vår verksamhet – social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt miljö.

Lokalt engagemang

Vi är en del av det lokala sammanhang som vi verkar i. Detta innebär att vi har ett engagemang för de platser där vi står. Vi arbetar med engagemang för nyanlända och stödjer bland annat Varberg för liv, Almers hus, Hjärnslaget, Drogfritt Sverige, Länkarna, Momenta, Team Rynkeby, UNHCR, Min stora dag, Stadsmissionen och Läkare utan gränser. Flera år i rad har vi på Varbergs Stadshotell huserat Varberg för Musikhjälpen.

Läs mer om vårt miljöarbete

Läs mer om vad vi gör på våra respektive hotells hemsidor. 


Visselblåsarfunktion

Inom Lotus Hotel Group finns en god internkontroll, men trots det kan det förekomma missförhållanden. Vi uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera.