Vårt hållbarhetsarbete

Vårt engagemang för en bättre värld är något som pågått under lång tid. Allt arbete inom vår verksamhet ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, såväl dagligen som långsiktigt. Målsättningen är att vår verksamhet ska kunna ta vara och spara på jordens resurser.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi vill med stolthet kunna säga att vi tar ansvar för att framtida generationer ska ha en sund planet att bo på. Därför har vi högt uppsatta mål gällande inköp, vattenförbrukning, energiförbrukning och avfall. Med mätningar årsvis och kvartalsvis strävar vi efter minskad åtgång av resurser.

En del av det vi gör


Arken Hotel & Art Garden Spa

Byggnad

Med modern teknik i våra byggnader styr vi energiförbrukningen på ett optimalt och resurssnålt sätt. Alla nyinstallationer ska vara energieffektiva och byggnationer skall utföras med högsta krav på miljöhänsyn. Vi arbetar bland annat med energiåtervinning från kylar, frysar och bassänger på våra spahotell.
Hållbar marmelad av frukt på arken hotell i göteborg

Krav & ekologiskt

Vi ställer krav på val av ekologiska, närproducerade och fairtrade-märkta produkter och råvaror i en hög utsträckning. Målet är att ständigt öka denna andel. Exempelvis är allt kaffe som vi serverar KRAV- och Fairtrade-märkt.
Vindkraft Lotus Hotel Group

Egna vindkraftverk

Våra hotell drivs av energi från våra egna vindkraftverk. Egen vindkraft på ca 9 Gwh ger grön energi som räcker för våra tre hotell samt för våra anställdas bostäder.

Svanen

Våra verksamheter är certifierade av Svanen. Märkningen tar ett helhetsgrepp och ställer bland annat krav på energiförbrukning, minskning av avfallsmängder, vattenförbrukning och kemikalier. Vårt spasortiment av förbruknings- och försäljningsmaterial är Svanenmärkt.
Elbil Stenhuset i Varberg

Fossilfri fordonsflotta

Vi har flertalet el- och hybridbilar som är förstahandsvalet vid resor, efter tåg, cykel och buss. På våra hotell har vi totalt 12 laddstationer för gäster som vill ladda sina elbilar.
Ekologisk bomull Lotus Hotel Group

Ekologisk bomull

Allt vårt linne och frotté på hotellen är av ekologisk bomull. Bättre för miljön och för de som jobbar på bomullsplantager, då de inte blir utsatta för kemikalier och bekämpningsmedel som kan vara skadliga för hälsan. 

Vi arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i nedanstående fyra delmål ur FN:s Globala mål – Agenda 2030. Dessa delmål har vi identifierat som de vi har möjlighet att påverka mest i vår organisation. Dels på plats men även genom vår kravställan på leverantörer och samarbetspartners.

Mål 5: Jämställdhet

Vi är ett företag med ca 500 anställda som består av människor med många olika nationaliteter, kön och funktionsvariationer. För oss är denna mångfald en styrka och en tillgång i vårt dagliga arbete.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten och sanitet är en naturlig och stor del av vår verksamhet. Därför påminns vi om vikten av att tänka smart för att hushålla med de resurser vi har.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Vi verkar för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Vi står för lika lön för lika arbete, att främja sysselsättning för ungdomar, rättvisa arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Alla inköp skall ske medvetet med hänsyn till behov och hur råvaran är framtagen. Vi vill med detta säkerställa en hållbar konsumtion för våra gäster.

Socialt ansvarstagande

Vår mångfald av nationaliteter, kön och funktionsvariationer är en styrka och en tillgång för oss. Genom våra värderingar och normer vill vi att alla alltid skall känna sig välkomna hos oss. Både som gäst och arbetssökande. Vi har även stor glädje i att vara delaktiga utanför vår egen verksamhet i det lokala sammanhang vi verkar i. Vi vill ta samhällsansvar och tror på devisen att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något.

En del av det vi gör


Solvatten CSR

Solvatten

Solvatten är en 10-liters portabel vattenrenare som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus. Solvatten riktar sig till användare i områden med brist på vatten. Med rent och hett vatten ges möjligheten att minska både familjens sjukvårdskostnader och vedbehov. 2019 har ca 370 000 människor fått användning av Solvatten. Med hjälp av Solvatten har vi gett 45 familjer rent vatten
Personal på Hotel Eggers Foto: Oscar Mattsson

Jämlikhet & mångfald

Våra verksamheter ska hålla dörrar öppna för projekt och människor som bidrar
till ökad integration av bakgrunder såsom ålder, funktionsvariationer och nationaliteter. Varje medarbetare är en tillgång för företaget.

Lokalt engagemang

Vi är en del av det lokala sammanhang som vi verkar i. Detta innebär att vi har ett engagemang för de platser där vi står. Vi arbetar med engagemang för nyanlända och stödjer bland annat Varberg för liv, Almers hus, Hjärnslaget, Drogfritt Sverige, Länkarna, Momenta, Team Rinkeby, UNHCR, Min stora dag, Stadsmissionen och Läkare utan gränser. Tre år i rad har Varbergs Stadshotell huserat Varberg för Musikhjälpen.