Bli Lotus Member

Att bli Lotus Member kostar inget. Fyll i dina uppgifter nedan så blir du registrerad som medlem och kan börja tillgodoräkna dig kommande övernattningar för att få fina erbjudanden och förmåner. När du bor hos oss får du alltid ett extra bra pris på kvällens rätt oavsett medlemsnivå.

Fyll i dina uppgifter:
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Jag accepterar villkor/förmåner för det vid var tid gällande regler/villkor. Jag accepterar att villkor/förmåner kan ändras. Jag är själv skyldig att tillse att förmåner nyttjas i enlighet med eventuell arbetsgivares instruktioner. Jag har informerats och samtycker härmed till att personuppgifter om mig behandlas i syfte att kunna administrera information gällande Lotus Member.